Privacy

Onze organisatie en de personen die werkzaam zijn binnen onze organisatie gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan u. Uitsluitend onze medewerkers en in uitzonderlijke gevallen derde partijen (o.a. onze software provider) hebben toegang tot uw gegevens. Deze partijen zijn gehouden en contractueel verplicht tot geheimhouding van uw gegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doel
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Leveren van de bestelling
- Registratie en gebruik van uw account
- Fraudebestrijding
- Afhandelen van vragen of klachten als u contact met ons opneemt
- Het versturen van nieuwsbrieven wanneer u zich heeft aangemeld
- Het registreren van reviews wanneer u deze plaatst op onze website

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren dan wel te laten verwijderen. Neemt u hierover per e-mail contact met ons op.

Onze organisatie en de personen die werkzaam zijn binnen onze organisatie gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw (persoons)gegevens. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan u. Uitsluitend onze medewerkers en in uitzonderlijke gevallen derde partijen (o.a. onze software provider) hebben toegang tot uw gegevens. Deze partijen zijn gehouden en contractueel verplicht tot geheimhouding van uw gegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Doel
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Leveren van de bestelling
- Registratie en gebruik van uw account
- Fraudebestrijding
- Afhandelen van vragen of klachten als u contact met ons opneemt
- Het versturen van nieuwsbrieven wanneer u zich heeft aangemeld
- Het registreren van reviews wanneer u deze plaatst op onze website

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren dan wel te laten verwijderen. Neemt u hierover per e-mail contact met ons op.